ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์


ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2567 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด