รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ เป็นการรวมรวมข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุดในแต่ละปี


รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด