รวมข้อมูลและสถิติ


รวมข้อมูลและสถิติ เป็นการรวมรวมข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุดในแต่ละปี


รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
รวมข้อมูลและสถิติสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด