วันและเวลาทำการ


ภาคปกติ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.

ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาคฤดูร้อน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตกฤษ์