ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่สำนักหอสมุด ลงรายการจัดหมวดหมู่และให้บริการแก่ผู้ใช้


ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด