เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม Turnitin


วีดีโอการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-11.30 น.
ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม Turnitin วันที่ 7 พ.ค.67 เรื่อง plagiarism ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม Turnitin วันที่ 7 พ.ค.67 เรื่อง Anti-Plagiarism Software ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม Turnitin วันที่ 7 พ.ค.67 ขั้นตอนการอบรม ดูรายละเอียด
คู่มือการใช้งาน Turnitin ของผู้สอนแบบส่งตรวจด่วน (Quick Submit) ดูรายละเอียด
วิธีการ Enroll Student เข้าไปใน Class และ Submit งานเข้าตรวจให้นักศึกษา ใน Turnitin สำหรับผู้สอน ดูรายละเอียด
คู่มืออาจารย์ผู้สอนแจ้งลบเอกสารในคลัง Turnitin ดูรายละเอียด
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน ดูรายละเอียด
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา ดูรายละเอียด
Training and Practice for Using Turnitin Program (Student Group)
November 19, 2021 (13.30-16.00 p.m.)
ดูรายละเอียด
วีดีโอการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาไทย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-11.30 น.
ดูรายละเอียด
วีดีโอการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9.00-11.30 น.
ดูรายละเอียด
วีดีโอการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด