วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin


วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin ตอนที่ 1

วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin ตอนที่ 2

วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin ตอนที่ 3

วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin ตอนที่ 4

วีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin ตอนที่ 5