ตอบคำถามออนไลน์


สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับสู่การสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


สนทนาผ่าน gmail : libraryrsu@gmail.com

สนทนาผ่าน facebook : https://www.facebook.com/rsulibrary