ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ


อาจารย์และนักศึกษาสามารถสั่งซื้อหนังสือเข้าสำนักหอสมุด โดยเขียนรายงานตามแบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ ของสำนักหอสมุด และส่งแบบฟอร์มเสนอซื้อมาที่สำนักหอสมุดหรือสอบถามรายละเอียดการซื้อหนังสือได้ที่ : คุณสุรีรัตยา บุญแสนแผน บรรณารักษ์แผนกเทคนิค โทร. 02-997-2222 ต่อ 3462


ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ดูรายระเอียด