บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ

ให้บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือที่เกี่ยวกับ พระราชวงศ์ โดยเปิดให้บริการที่ชั้น 6 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.