การขอเลขมาตรฐานประจำหนังสือ ISBN/ วารสาร ISSNการขอเลขมาตรฐานประจำหนังสือ ISBN

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องใน การควบคุมข้อมูล สิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อกำหนดให้หนังสือไปแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำอีก โดยเด็ดขาด


ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที่ http://www.e-service.nlt.go.th หากมีข้อขัดข้องการใช้บริการสามารถติดต่อ โทรศัพท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 135, 136, 137,140 โทรสาร : 02280-9858 อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ ดูรายละเอียด
ผังแสดงการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)  ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)  ดูรายละเอียด

การขอเลขมาตรฐานประจำวารสาร ISSN

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร แต่ละชื่อเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยนและการติดต่อต่างๆ เกี่ยวกับวารสารให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว


ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที่ http://www.e-service.nlt.go.th หากมีข้อขัดข้องการใช้บริการสามารถติดต่อ โทรศัพท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 135, 136, 137,140 โทรสาร : 02280-9858 อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ ดูรายละเอียด
ผังแสดงการบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISSN)  ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  ดูรายละเอียด