บริการแสดงหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์

สำนักหอสมุดจะจัดแสดงหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ไว้ที่มุมบริการหนังสือใหม่สำหรับหนังสือ ทางสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดแสดงไว้ที่ชั้น 3 และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงไว้ที่ชั้น 4 โดยผู้ใช้สามารถติดตามอ่านได้ทุกวันจันทร์ และทำการจองล่วงหน้าสำหรับเล่ม ที่ต้องการยืม โดยติดต่อ ขอจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3