Smile Library

รายการ Smile Library เป็นรายการวิทยุของสำนักหอสมุด ทางคลื่นวิทยุ 97.25 MHz นำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
ของสำนักหอสมุด และสาระความรู้ทางด้านต่าง ๆ สามารถรับฟังได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 -13.30 น.


  วันที่จัด
  เรื่องที่จัด
  ผู้ดำเนินรายการ
  ฟังรายการ
  20 ก.ย.61 -65 วิธีคำภีร์ประหยัดพลังงาน
  ประทีป ชินบดี
  กฤติยาพร ทองพูล

  6 ก.ย.61 -ฉลากประหยัดพลังงาน
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  สมฤทัย ฉัตรกุล

  2 ส.ค.61 -แนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูก เช่น เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ
  วัยไหนก็ได้ดี, เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ ef
  สุรีรัตยา
  บุญแสนแผน
  กฤติยาพร ทองพลู

  26 ก.ค.61 -วันอาสาฬบูชา
  -วันเข้าพรรษา
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  ประทีป ชินบดี

  19 ก.ค.61 -วันไหว้ครู
  รัตนาภรณ์
  กาศโอสถ
  สมฤทัย ฉัตรกุล

  26 มิ.ย.61 -แนะนำหนังสือเรื่องสิ่งแรกในสยาม ของโกสินทร์ รัตนประเสริฐ
  รัตนาภรณ์
  กาศโอสถ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

  21 มิ.ย.61 -40 เรื่องที่คนไทยต้องรู้
  สุรีรัตยา
  บุญแสนแผน
  สมฤทัย ฉัตรกุล

  14 มิ.ย.61 -แนะนำสาระน่ารู้ในวารสารฉลาดซื้อ ประจำเพือนมีนาคม 2561 เช่นเรื่องฉลากเขียว หน้าต่างผู้บริโภค อาหารเพื่อสุขภาพฯ
  -แนะนำสาระน่ารู้ในวารสารชีวจิต ฉบับประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เช่นเรื่องสารน่ารู้เกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  ประทีป ชินบดี

  7 มิ.ย.61 -การรับน้อง
  สุรีรัตยา
  บุญแสนแผน
  กฤติยาพร ทองพลู

  26 เม.ย.61 -รางวัลซีไรต์ประจำปี 2560
  ประทีป ชินบดี
  สมฤทัย ฉัตรกุล

  18 ม.ค.61 -ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  -นิทานอาเซียน
  ประทีป ชินบดี
  สุรีรัตยา บุญแสนแผน

  11 ม.ค.61 -แนะนำหนังสือ "อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ สำหรับ
  วัยทำงาน และ " อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ สำหรับคนสูงอายุ"
  รัตนาภรณ์
  กาศโอสถ
  ชัญญาภัค เขียวแก้ว

  4 ม.ค.61 -ที่มาของการยิงปืนขค้ฟ้า
  -ประเพณีการยิงสลุตในประเทศไทยและต่างประเทศ
  -การยิงปืนขึ้นฟ้ามีสิทธิ์ติดคุก
  เยาวรัตน์ บางสาลี
  ลมัย ประคอนสี

  21 ธ.ค.60 -"สินค้าขายดี 10 อันดับ" " 60 วิธีการทำตัว
  กระปรี้กระเปล่าในช่วงฤดูหนาว" "พืช ผัก สมุนไพร
  ขายได้ฟูดหนาว"
  อาภาวรรณ แย้มสิน
  พรศรี สุขการค้า

  14 ธ.ค.60 -"กฎเหล็ก 7 ข้อ วิธีนั่งหน้าจอคอมไม่ให้ปวดหลัง"
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  อมรรัตน์
  สาระไพฑูรย์

  7ธ.ค.60 -แนะนำหนังสือ "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"
  และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาว
  รัตนาภรณ์
  กาศโอสถ
  วราภรณ์ ศรีโพธิ์

  30 พ.ย.60 -แนะนำหนังสือ "เก็บเงิน ทำไง"
  ประทีป ชินบดี
  สมฤทัย ฉัตรกุล

  16 พ.ย.60 -ในหลวงรัชกาลที่ 9
  อาภาวรรณ แย้มสิน
  กันยา ไทยฉาย

  9 พ.ย.60 -พระเมรุมาศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ในหลวงรัชกาลที่ 9
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  จำเนียน สัมฤทธิ์

  21 ก.ย.60 -แนะนำหนังสือ "Live Well Together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุข
  ในครอบครัว" ของศูนย์เรียนรู้สูขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
  การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  ธฤวรรษ เฉลยไกร

  31 ส.ค.60 -แนะนำหนังสือ "ผอมได้ไม่ต้องอด" ของแพทย์หญิงธิดากานต์
  รุจิพัฒนกุล (หมอผิง)
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

  24 ส.ค.60 -แนะนำหนังสือ "EASY To Fit" ของคุณสาธิก ธนะทักษ์
  (โค้ชเป้ง)
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  อาภาวรรณ แย้มสิน

  10 ส.ค.60 -7ส
  -1A3R
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  ประทีป ชินบดี

  6 ก.ค.60 -ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุุดบอกรับ
  -หนังสือของพ่อ
  -ข่าวสำนักหอสมุด
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  ประทีป ชินบดี

  29 มิ.ย.60 -โรคที่เกิดในฤดูฝน รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

  22 มิ.ย.60 -ชีวิตในวัยเรียน การรับน้อง การเรียน การฝึกงาน การปฏิบัติตัวในการฝึกงาน
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์
  อาภาวรรณ แย้มสิน

  1 มิ.ย.60 -โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นห้องสมุด
  สีเขียวของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
  -โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

  18 พ.ค.60 -ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง การป้องกันความดันโลหิตสูง
  วิธีการรักษา การออกกำลังกายกับความดันโลหิตสูง
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

  4 พ.ค.60 -รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้น
  WebPac ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ยาวาเฮ มธนูวา
  คอยรีญะห์ มะนุง

  20 เม.ย.60 -พูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
  -การดับร้อนด้วยเครื่องดื่มสุขภาพดี
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  ยาวาเฮ มะนูวา

  30 มี.ค.60 -ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
  -ไทยแลนด์ 4.0
  -การศึกษา 4.0
  รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
  กาญจนา เพ็งคำศรี

วันที่จัด
เรื่องที่จัด
ผู้ดำเนินรายการ
ฟังรายการ
18 พ.ค.60 -ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง การป้องกันความดันโลหิตสูง
วิธีการรักษา การออกกำลังกายกับความดันโลหิตสูง
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ดาวรัตน์ แท่นรัตน์

4 พ.ค.60 -รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสืบค้น
WrbPac ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ยาวาเฮ มะนูวา
คอยรีญะห์ มะนุง

20 เม.ย.60 -พูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
-การดับร้อนด้วยเครื่องดืมสุขภาพดี
-ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
ยาวาเฮ มะนูวา

30 มี.ค.60 -ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
-ไทยแนด์ 4.0
-การศึกษา 4.0
รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
กาญจนา เพ็งคำศรี