ภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรมสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567


การอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์ที่ 22-23 เมษายน 2567
ดูรายระเอียด
กิจกรรม Big Cleaning
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ดูรายระเอียด
กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
ดูรายระเอียด
การทำน้ำยาอเนกประสงค์
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
ดูรายระเอียด