ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


       ประมวลภาพการบรรยายเรื่องเงินทองต้องวางแผน...ตอนคุยฟุ้งเรื่องเงินทอง “Money Talk เรียนรู้การใช้เงินให้เป็น โดยวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด ตึก 7

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว