ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


       ประมวลภาพจับเข่าคุย...แรงบันดาลใจไปสู่เป้าหมายกับ “เพียว เอกพันธ์” แชมป์ The Voice All Stars คนล่าสุด และ
“ตัวต่อ…ลภัสลดา โคตรอาษา “ TOP 5 MISS TIFFANY

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด ตึก 7

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว