ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


       ประมวลภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และกล่าวรายงานโดย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ
วันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด ตึก 7

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว