ภาพกิจกรรม


คณะผู้บริหารและข้าราชการ ห้องสมุดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)


    สำนักหอสมุด นำโดย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการ ห้องสมุดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563