ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


    ประมวลภาพการเลือกซื้อหนังสือจากบูธจำหน่ายหนังนังสือของสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ

    วันที่ 5-8 มีนาคม 2567

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว