ภาพกิจกรรม


งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566


    ประมวลภาพกิจกรรม DIY การประดิษฐ์ที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนจากขวด/แก้วพลาสติก

    วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้อง Study Room เวลา 13.00-15.30 น.

    การเผยแพร่ภาพในครั้งนี้ได้รับการขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว