หนังสือน่าสนใจ


ณชา ทการ์.รวยด้วยกองทุนรวมไม่ยาก : สอนวิธีลงทุนอธิบายเข้าใจง่ายด้วยภาพและการ์ตูน.
    (2554). นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. เลขหมู่ HG4530 ณ26ร54

    ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่เรียกว่า "กองทุนรวม" เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย รู้ก่อนลงทุน
กองทุนรวม เลือกกองทุนรวมอะไรดี เปิดบัญชีกองทุนรวมกันเถอะ ซื้อขายกองทุนรวมไม่ยาก
ทำอย่างไรเมื่อได้ผลตอบแทนจากกองทุนรวม