หนังสือน่าสนใจ


ครัวรสเด็ด. โดนัตหลากสไตล์. (2558). กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน. เลขหมู่ TX770 ด67ด93

    หนังสือรวลรวมสูตรทำโดนัทและการตกแต่งหน้าแบบต่างๆ พร้อมภาพประกอบ เน้นในเรื่อง
การตกแต่งที่สวยงาม โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบในการทำโดนัต อุปกรณ์สำคัญในการทำโดนัท
ขั้นตอนการนวดแป้ง ไอซิ่งนวดแป้ง ครีมชาเขียว โดนัตริง โดนัตหน้าหมู โดนัตช๊อกบอล
แร็บบิดโดนัต โดนัตเกลียว ซูชิหน้าส้ม ฯลฯ