หนังสือน่าสนใจ


ลัดดิงตัน, ไอลิน. ยูเทิร์น เพื่อสุขภาพ. (2558). กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน.
    เลขหมู่ WB327 ล63ย77

    หนังสือกล่าวถึงประสบการณ์ของหลายคนที่ป่วยเป็นโรคเสื่อมสภาพ เมื่อคนเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
การดำเนินชีวิต ซึ่งทำภายใต้การดูแลของแพทย์หญิงไอลิน ลัดดิงตัน และ ดร.ฮันส์ เดล แล้วพวกเขากลับมี
ร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้ง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคข้อและกระดูก ปัญหาเรื่องยาเสพติด ช่วงวัยทอง การสร้างนิสัย เรื่องของฝ่าย
จิตวิญญาณ อาหารกู้คืนสุขภาพ และชีวิตที่มีความสุข