หนังสือน่าสนใจ


แฟลนเนอรี, ทิม. โลกร้อน : มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก = We are the weather makers :
    The story of global warming
. (2562). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน.
    เลขหมู่ QC981.8 ล56ฟ84ล92

    หนังสือเขียนบรรยายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกร้อนและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยภูมิอากาศ หนึ่งในหมื่น วิทยาศาสตร์ของการพยากรณ์ ผู้คนที่อยู่มนเรือนกระจก
ทางออก/ทางแก้ปัญหา