หนังสือน่าสนใจ


อารมณ์ มุจรินทร์. หรรษานานาสัตว์ เล่มที่ 2. (2560). ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.
    เลขหมู่ QL791 อ64ห442

    หนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวน่ารู้และน่าสนใจของสัตว์บกในหลายแง่มุม และมีสัตว์บกที่น่าสนใจมากมายเช่น
ชะมดเช็ด..กับกลิ่นหอมที่ถูกที่ถูกซ่อน เมียร์แคท..กับภาระกิจเพื่อส่วนรวม หมีขาว..เหยื่อโลกร้อน
แพนด้า..ฑูตสันถวไมตรีจากจีน ควาย..สัตว์คู่บุญชาวนาไทย กระทิง..ยักษ์ผู้เปลี่ยนไป โคอาล่า..
หมีของเท็ดดี้ นกขมิ้นเหลืองอ่อน..ค่ำไหนนอนนั่น