หนังสือน่าสนใจ


จริยา เดชกุญชร.ขนมเปี๊ยะ : รวมสูตรและวิธีทำอย่างละเอียด. (2558). กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน.
    เลขหมู่ TX773 จ46ข34 2558

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในการทำขนมเปี๊ยะชนิดต่างๆ และการทำขนมไดฟูกุ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะ ขั้นตอนการทำขนมเปี๊ยะ เทคนิคในการทำขนมเปี๊ยะ
ชนิดต่างๆ ขั้นตอนการทำขนมเปี๊ยะเบื้องต้น เทคนิคการอบขนมเปี๊ยะด้วยเทียนหอม ขนมไดฟูกุ
ใส้สตอรอว์เบอร์รี ขนมไดฟูกุข้าวฟ่าง