หนังสือน่าสนใจ


ดาณุภา ไชยพรธรรม.10 เรื่อง (ไม่) ลับที่รู้แล้ว (อย่า) อุบไว้. [2554]. กรุงเทพฯ : กถา สำนักพิมพ์.
     เลขหมู่ AC158 ส66

    รวบรวม 10 เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้ทราบข้อมูลอีกด้านของประเด็นดังๆ ที่ไม่เคยมีใครพูดกันมากนัก
เพราะบางเรื่องก็อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่เราและคนรอบข้างได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น ผู้นำมากมายในโลกป่วยทางจิตและอาจด้อยสติปัญญา เรื่องจริงของ "ฟลูออไรด์" ประโยชน์หรือ
โทษมหันต์ จากโรคซาร์ส ถึงไข้หวัดนก-หมู ธรรมชาติหรือมนุษย์ การต่อต้านอาวุธเคมี-อาวุธเชื้อโรค
นโยบายปากว่าตาขยิบ กรณีถล่ม "เพิร์ล ฮาร์เบอร์" แผนเสือซ่อนเล็บ? เบื้องลึกเบื้องหลังถล่มอาคาร
"เวิร์ลด เทรด เซ็นเตอร์" ฯลฯ