หนังสือน่าสนใจ


ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.สุริยันกัญชา : อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง.(2562). กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
    เลขหมู่ QV766.5 ก2ป64ส74

    เป็นหนังสือที่เผยแพร่งานวิจัยและรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีการผสมกัญชา พร้อมภาพ
ตำรับยาเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 4 ภาคคือ
    ภาค 1 บริบทใหม่ว่าด้วยกัญชา ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจเช่น
    -"กัญชา" เสพติดยากกว่า "เหล้าและบุหรี่" จริงหรือ?
    -เตรียมตัวปลูกอย่างไร เมื่อ "องค์กรสหประชาชาติ" จะประกาศทบทวนเรื่อง "สารสกัดกัญชา" ใหม่?
    -ในยุคล่าอาณานิคมกัญชา!!! "ปลูกกัญชาหนึ่งไร่" จะมีรายได้เท่าไหร่?

    ภาค 2 กัญชากับภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจเช่น
    -ตำรับยาไทยเข้ากัญชา 4 ขนานสมัยอยุธยา อายุกว่า 300 ปี สืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไร?
    -จากศุขไสยาศน์ สำราญนิทรา และยาอดฝิ่น ไขรหัสกัญชาในตำรับยานอนหลับสบายอย่างมีความสุข
    -เปิดหลักฐานกว่า 200 ปี ตำรับยา 2 ขนานเข้ากัญชา ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 2
    ฯลฯ

    ภาค 3 กัญชากับการรักษามะเร็ง ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ เช่น
    -ถึงเวลา! ทบทวนกัญชาเพื่อการรักษาโรค
    -เปิดสูตร..."การใช้กัญชารักษาโรค"
    -บันทึกเส้นทางปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์
    ฯลฯ

    ภาค 4 เบื้องหลังสิทธิบัตรกัญชาประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจ เช่น
    -คำถาม-ปริศนาคาใจ 5 ข้อ ประเด็นรัฐมนตรี "สุวิทย์ เมษินทรีย์" เยื่ยมกลุ่มบริษัทยาที่สัมพันธ์กับ
การจดสิทธิบัตร "สารสกัดกัญชา"
    -จับโกหก "สิทธิบัตรกัญชาต่างชาติ" ปานเทพจินตนาการมากไป หรือ รัฐมนตรี สุวิทย์ เมษิณทรีย์
แห่ง "พรรคพลังประชารัฐ" ตอบไม่เคลียร์!?
    - ใครอยู่เบื้องหลัง ยุครัฐบาลบิ๊กตู่ ประกาศ 6 โฆษณา คำขอสิทธิบัตรกัญชาให้กับ "กลุ่มโอซูกะ และ
จีดับเบิลยู" เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
    ฯลฯ