หนังสือน่าสนใจ


พรรษ. ปักธงรักกลางใจ.(2554). กรุงเทพฯ : ทัช. เลขหมู่ นว พ445ป623

เป็นเรื่องราวของความรักและความแค้นระหว่าง ธงฉานและพาฝัน เมื่อเส้นทางแห่งรักและแค้น
บังเอิญแล่นมาบรรจบกันโดยไม่ตั้งใจ เขาจะทำอย่างไร เมื่อรักก็แสนรัก แค้นก็ฝังแน่นในใจ
และพี่ที่เธอรัก คือคนที่เขาจะต้องเอาคืนให้สาสม...ติดตามอ่านได้ในปักธงรักกลางใจ