หนังสือน่าสนใจ


เพลิงวารี. แม่จ้าววายุ. (2550) กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. เลขหมู่ นว พ842ม826 2550

เป็นเรื่องราวของ เฟื่องฟ้า จ้าววายุ เจ้าหน้าที่การตลาดอารมณ์แปรปรวน ราวกับพายุแต่ทำงานเก่ง
ไม่ยอมคนและเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมาก กับ ตฤณ ” ผู้บริหารหนุ่มที่เย็นชา ต้องคิดหนัก เมื่อจู่ ๆ
เธอประกาศลาออก เขาจึงต้องหาวิธีต่างๆ เพื่อทำให้เธอยอมกลับมาทำงานกับเขา แต่เขาใช้วิธีไหน
และจะโดนใจเธอหรือไม่ สามารถอ่านได้จากนวนิยายเล่มนี้