หนังสือน่าสนใจ


พิมพิสุทธญ์. (2553). รอยรักกุหลาบป่า. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ. นว พ643ร54.

     นิยายที่มีความสนุกครบรส เป็นเรื่องราวความรักระหว่างแดนไทกับโรสลิน สองหนุ่มสาวที่โคจร
มาพบกันจนก่อเกิดเป็นความรักในขณะที่สัมพันธ์อันลึกซึ้งในอดีตที่พัวพัน กับคนรุ่นพ่อแม่
กลายเป็นอุปสรรคและปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกันได้ โรสลินจึงมีเพียง
หัวใจที่เข้มแข็ง...ที่พร้อมจะยอมรับความจริงและต่อสู้กับปัญหา