หนังสือน่าสนใจ


โอเว่น, เดวิด. (2556). แน่ใจหรือว่าช่วยโลก?. กรุงเทพฯ : มติชน. (TD145 อ97น89)

    หนังสือ “แน่ใจหรือว่าช่วยโลก?” นำเสนอแนวคิดที่ฉีกทุกกฎสิ่งแวดล้อมที่เคยรู้มา ด้วยการชี้ให้เห็นว่า
สิ่งที่เราหรือผู้คนคิดมาตลอดเกี่ยวกับการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการลดการใช้พลังงาน
ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้จริง เพราะยิ่งเรามีนวัตกรรมและประสิทธิภาพเรื่องพลังงานมากขึ้น
เท่าใด ก็จะยิ่งกระตุ้นการบริโภคพลังงานให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบ่อนทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย