หนังสือน่าสนใจ


นงรัตน์ อิสโร.เรื่องเล่าเมื่อถูกทิ้ง. (2560). กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. เลขหมู่ TD791 น24ร76 2559

    บอกเล่าเรื่องราวอย่างง่ายๆ ว่าขยะที่คุณทิ้งขว้างให้พ้นมือนั้นมีเรื่องราวและความหมาย แสดงการ
เดินทางไปยังจุดจบที่แท้จริงของขยะ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คุ้ยค้นก้นตะกร้า ขยะไม่ใช่
แค่เรื่องขี้ผง อะไรอยู่ในถัง ขยะหลายตะกร้าปาให้ถูก ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ คน (ไทย) ทิ้ง
แต่อย่างทิ้ง(ประเทศ)ไทย waste to Energy นโยบายดีๆ ที่น่าจับตามอง กินทิ้งกินขว้าง