หนังสือน่าสนใจ


คันนิงแฮม, ลอว์เรนซ์ เอ.เบน เกรแฮม สอนกลเม็ด วอร์เรน บัฟเฟตต์ สอนลงทุน. (2553).
     กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ HG4529 ค633บ73

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน เนื้อหาภายในเล่มแบ่งงออกเป็น 3 ภาค
    ภาคที่ 1 เรื่องเล่าสองตลาด ประกอบด้วย โรคอารมณ์สองขั้วของนายตลาด บำบัดตลาด
ตลาดโกลาหล ผันผวนหนักข้อ และก้าวสู่บทที่ 5
    ภาคที่ 2 ค้นหามูลค่าที่แท้จริง ประกอบด้วย ต้นแอปเปิลและประสบการณ์ ความรู้ของคุณ
กว้างไกลแค่ไหน การรับรู้ถึงความสำเร็จ คุณคือคนเลือก การแต่งบัญชี
    ภาคที่ 3 ประกอบด้วย ตลาดโลกไร้พรมแดน ข้อบังคับและความเข้าใจ กรรมการบริษัทที่ดี
CEO ระดับชาติ