หนังสือน่าสนใจ


บุษบาทิพย์ วงษ์เชษฐา.โยคะกระชากวัย. (2554). กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ . เลขหมู่ QT255 บ75ย92

    ให้ความรู้เกี่ยวกับท่าโยคะที่เหมาะกับวัย 30 ปีขึ้นไป เพื่อเน้นกระชากวัยแต่ละจุด ทั้งยกกระชับหน้า
ลำคอและสัดสว่น รวมทั้งผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย ท่าใหว้พระอาทิตย์ หรือสุริยนนมัสการ
ท่านอนยกขาสลับข้าง ท่างู ท่าผีเสื้อหรือท่าลอยตัว ท่ากระต่าย ท่าพักแบบตะแคง ฯลฯ