หนังสือน่าสนใจ


ศศวรรณ มงคลภาพ.ลดสภาวะโลกร้อนด้วยของใช้รีไซเคิล. (2537). กรุงเทพฯ : มายิก.
    เลขหมู่ QC981.8 ล56ศ55

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้จากวีสดุที่เราเลิกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์
ประกอบด้วย ขวดนมใส่ปากกา กล่องสบู่ใส่นามบัตร ถุงพลาสติกปัดฝุ่น ที่ใส่หนังสือกล่องซีเรียล
ขวดน้ำปลูกต้นไม้ กล่อง CD กรอบรูป ขวดแก้วแจกัน กระเป๋าเศษผ้า เศษผ้าติดเข็มกลัด ถุงมือ
ปักเข็ม ปกใหม่จากกระดาษนิตยสาร เสื้อยืดปลอกหมอน กระป๋องแป้งใส่แปรงสีฟัน ฯลฯ