หนังสือน่าสนใจ


พยุง พลายงาม.ดอกไม้เทียนญี่ปุ่น. (2553). กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน . เลขหมู่ TT896.5 พ46ด52

    เป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้เทียนญี่ปุ่น 16 แบบ พร้อมคำอธิบาย ประกอบด้วย
ดอกบัวลาย ดอกพวงร้อย ดอกคริสมาส ดอกกุหลาบลอยน้ำ ดอกบูลเบลล์ ดอกถ้วยทอง
ดอกพวงชมพู ดอกโบตั๋นลอยน้ำ ดอกปีป ดอกมอร์นิงกลอรี่ ดอกพุทธรักษา ดอกลีลาวดี
ดอกกุหลาบสีนวล และ ดอกกุหลาบไอริส