หนังสือน่าสนใจ


พนิตนาฏ ชูฤกษ์. ตีศัพท์แตกกระจุย # 1. (2553). กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท 1993 จำกัด
    เลขหมู่ PE1449 พ36ต651 2553

    เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิควิธีการเดาความหมายของคำศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาคำศัพท์
ใน dictionary ในขณะที่อ่าน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย Guessing meaning ตัวกุญแจ
ช่วยเดา เช่น คำนำหน้า...หลัง...เพิ่มพลังการอ่าน V.to be...ตัวนี้บอกตรงๆ เครื่องหมายง่ายๆ
คลายปริศนาฯลฯ มาฝึกเดาศัพท์กันเถอะ ตีศัพท์แตกกระจุย