หนังสือน่าสนใจ


วิทิยา จันทร์พันธ์. เด็กน้อยฤดูฝน หนุ่มสาวฤดูฝัน. (2557). กรุงเทพฯ : Springbooks.
     เลขหมู่ PL4209 ว63ด72

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การ ประกอบด้วยเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
เป็นหนังสือที่ให้กำลังใจคนหนุ่มสาวผู้กำลังประสบปัญหาในการก้าวผ่านจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ได้ใช้
เป็นเครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยก่อนจะผลิบาน : ดอกบ๊วย
ที่เเสนบอบบาง เจ้าก้าวผ่านฤดูหนาวได้อย่างไร ล่วงสู่ฤดูร้อน : ดอกกุหลาบเเข็งเเกร่งแบ่งบานกลาง
ฤดูร้อน ยามใบไม้ร่วง : เเม้กลางฤดูใบไม้ร่วง เเต่ดอกเบญจมาศก็ยังผลิบาน ลมหนาวพัดผ่าน : ดอก
คามิเลียกลีบบาง ยังคงชูช่อต้อนรับฤดูหนาวในปีนี้ ผลิบานอีกครั้ง : ซากุระสีชมพู เเย้มดอกในต้นฤดู
ใบไม้ผลิ