หนังสือน่าสนใจ


อุรุดา โควินท์. (2560). หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา. กรุงเทพฯ: มติชน. เลขหมู่ นว อ74ห43.

    หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา เล่าเรื่องราวชีวิตของสองนักเขียน โดยนำเสนอผ่านความทรงจำของ
นักเขียนสาว คือ อุรุดา ตัวละครเอกซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ชีวิตคู่เคียงข้าง กนกพงศ์ จนถึงวาระสุดท้าย
ในชีวิตของเขา ผู้เขียนเริ่มต้นเล่าเรื่องจากความคิดถึงที่อุรุดามีต่อกนกพงศ์ แล้วจึงพาผู้อ่านย้อนกลับ
ไปยังเรื่องราวในวันวานที่พวกเขาได้พบเจอและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันที่หุบเขาฝนโปรยไพร อำเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งสลับมุมมองกลับมายังช่วงเวลาที่กนกพงศ์จากเธอไปแล้ว