หนังสือน่าสนใจ


กิตติศักดิ์ คเชนทร์. (2559). บ้านในโคลน. กรุงเทพฯ : แมวบ้านสำนักพิมพ์. เลขหมู่ นว ก63บ63.

    บ้านในโคลน เป็นนวนิยายที่ย้อนถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช นวนิยายเรื่องนี้เลือกที่จะพาเรากลับไปยังภาพอดีต ไปยังห้วงเวลาแห่งความหวัง
ในการสร้างบ้าน ก่อนที่บ้านนั้นจะถูกภัยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่พังทลายลงไป งานเขียนชิ้นนี้จึงถือ
เป็นงานเขียนที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ห้วงสมัยที่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและมนุษย์กำลัง
อยู่ในความสนใจ ยุคสมัยที่ธรรมชาติอาจกำลังกลับมาเล่นงานเราอยู่