หนังสือน่าสนใจ


วีรพร นิติประภา. (2561). พุทธศักราชอัสดง กับทรงจำของทรงจำ ของแมวกุหลาบดำ.กรุงเทพฯ: มติชน.
     เลขหมู่ นว ว657พ73 2561

    “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวชาวจีน
โพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากในประเทศไทยในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านสายตาและความทรงจำที่
แหว่งวิ่นจนเกือบไม่ปะติดปะต่อกันของผู้เล่าเรื่องที่เป็นสมาชิกในครอบครัวรุ่นหลัง และถูกจับเข้าไปอยู่
ในความทรงจำของแมวตัวหนึ่ง ซึ่งมันก็นึกออกและบอกเล่าตามประสาแมวๆ จากสิ่งที่เห็นและได้ยินเอง
จากคนในบ้านที่อาศัยอยู่ สะท้อนทั้งความเศร้า ความสุข ความแค้น ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความ
เสียสละ ความหวังอันเรืองรองและริบหรี่ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกอีกมากมายผ่านตัวละครหลักทั้ง
ตาทวดตง ยายทวดเสงี่ยม จงสว่าง จรุงสิน เจริดศรี จิตรไสว จรัสแสง และหนูดาว โดยมีประวัติศาสตร์
เหตุการณ์บ้านเมืองในยุคอภิวัฒน์สยามเป็นต้นมาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างสำคัญเป็นบริบท
แวดล้อม ที่ชวนให้ครุ่นคิดถึงความเป็นมาของคนพลัดถิ่นยุคนั้น