หนังสือน่าสนใจ


ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2548). เด็กหญิงแห่งกลางคืน. กรุงเทพฯ : คมบาง. เลขหมู่ นว ช46ด72

    เป็นเรื่องราวของ “เด็กหญิงรำพึง” เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายตั้งแต่ยังเด็ก เธอถูกลัก
พาตัวมาอยู่กับยายซึ่งเป็นแม่ของคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอ หลังจากคนที่ฆ่าพ่อแม่รำพึงถูกฆ่า ทั้งสองคน
ยายหลานจึงต้องออกเดินทางเร่รอนขอทานในตอนกลางคืน และอาศัยอยู่ท้ายซอยแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
ตึกร้างกลางเมืองหลวง รำพึงเป็นเด็กที่มีจินตนาการและเฉลียวฉลาด เธอเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่กับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเธอ จนวันหนึ่งชีวิตของรำพึงต้องพลิกผัน เมื่อคุณชวนชมชาวบ้าน
ละแวกนั้นเก็บเธอมาเลี้ยง เธอจึงได้เรียนหนังสือและเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
แต่ก่อนหน้านั้นเธอก็สร้างเรื่องราวไว้มากมาย จนทุกคนต้องเอือมระอาไปตามๆกัน แต่เมื่อทุกคนรู้
ความจริงว่ารำพึงเป็นลูกใครมาจากไหนทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เธอจึงเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนและเข้า
มาเติมเต็มชีวิตของคุณชวนชมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง