หนังสือน่าสนใจ


เพาซ์, แรนดี และ ซาสโลว์, เจฟฟรีย์. (2555). เดอะลาสต์เลกเชอร์. พิมพ์ครั้งที่ 27. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.
เลขหมู่ QA76.2 พ38ด84)

    เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของ "ดอกเตอร์ แรนดี เพาช์" ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน
คุณพ่อของลูกเล็กๆ 3 คน ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษา ขึ้นบรรยายเลกเชอร์ครั้งสุดท้าย
ว่าด้วยการใช้ชีวิตและความฝันในวัยเยาว์ หนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนมากมายนับล้านทั่วโลก
เป็นหนังสือที่ช่วยให้คุณย้อนมองคุณค่าของชีวิต สิ่งล้ำค่าเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งคุณสามารถมี
และเลือกใช้ไปในทิศทางใดก็ได้ คุณจะรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตยู่ การมีความเบิกบาน การมีความหวัง
และการอยู่กับปัจจุบันด้วยสติและความระลึกรู้ ตลอดจนขอบคุณทุกเวลาของการมีชีวิตอยู่ ถ่ายทอดด้วย
สำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนคิด ชวนติดตาม เต็มไปด้วยแง่คิดอันงดงามในชีวิต ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี