หนังสือน่าสนใจ


วิจิตร บุณยะโหตระ.ศาสตร์มหัศจรรย์ : ศาสตร์แห่งพลังธรรมชาติเพื่อการบำบัดรักษา.
    กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด.,2555. เลขหมู่ QU160 ว62ศ65

    เป็นหนังสือที่สอนให้ท่านรู้จักใช้พลังงานมหัศจรรย์ในตัวท่านให้เป็นประโยชน์ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยการแพทย์แห่งอนาคต ศาสตร์มหัศจรรย์ ธรรมชาติบำบัด มนุษย์ต้องอยู่ภายใต้
กฎธรรมชาติโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ น้ำหกเหลี่ยมบำบัด การสวดมนต์บำบัด และ ชีวบำบัด