สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


Pandemic มหาภัยไวรัสระบาดเมือง. Bangkok: United Home Entertainment, 2009.
      Call No. DVDE P35

       เป็นเรื่องราวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดแห่งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ที่ต้องรับมือกับเชื้อ
มหาภัยสุดร้ายแรง เมื่อเชื้อโรคร้ายนี้ติดมากับผู้โดยสารคนหนึ่งที่เดินทางโดยสารเครื่องบินจากออสเตรเลีย
สู่ลองแองเจลิสและเสียชีวิตในทันทีด้วยอาการไข้ที่ขึ้นสูงผิดปกติ ทำให้ต้องกักผู้โดยสารทั้งหมดเอาไว้
เพื่อตรวจอาการ จนเป็นสาเหตุให้คนทั้งเมืองแตกตื่น แต่ในเวลาเดียวกันการระบาดก็เริ่มปรากฏไปทั่ว
พื้นที่ต่างๆ ของเมือง และได้ประกาศเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีผู้ใดยับยั้งได้ในนาม "เดอะ ริพไทด์ ไวรัส"
ซึ่งทีมงานของเขาต้องร่วมมือกันหาทางกำจัดไวรัสพันธุ์นี้ให้เร็วที่สุด