สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


Dawn of the Dead ต้นฉบับรุ่งอรุณแห่งความตาย. Bangkok: D.A.I. Film, 2006.
      Call No. DVDE D395

      การต่อสู้ระหว่างซอมบี้และมนุษย์เมื่อฝ่ายหนึ่งล่าเพราะต้องการอาหารและอีกฝ่ายก็ต้อง
ปกป้องตัวเองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประชากรทั่วโลกประสบกับโรคระบาดร้ายแรงที่หาคำตอบไม่ได้
ซากศพก็ฟื้นคืนชีพขึ้น พวกมันต้องการอาหารและกำลังไล่ล่าผู้ที่รอดชีวิตเพื่อฉีกกินเนื้อของพวก
มนุษย์ซึ่งได้หลบซ่อนอยู่และทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันตัวเอง แม้สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรับมือ
คือ มนุษย์ด้วยกันเอง