การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ รักษ์โลก รักห้องสมุด


รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ รักษ์โลก รักห้องสมุด ทีม ASHIRA Productionรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ รักษ์โลก รักห้องสมุด ทีม หัวไม่แดง ไม่มีแรงเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ รักษ์โลก รักห้องสมุด ทีม Read it Save it