การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 1
2 Auto & Design 1
3 Axis 1
4 Detail 1
5 Domus 1
6 Elle Decor 1
7 Frame 1
8 Lurzer's Int'l Archive 1
9 Vogue 1
10 Wallpaper 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 3
2 นิตยสาร Forbes Thailand 2
3 มติชนสุดสัปดาห์ 2
4 นิตยสาร Elle Thailand 1
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
7 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 1
8 พยาบาลสาร 1
9 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 1
10 วารสารกีฬา SAT Magazine 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 1
2 Auto & Design 1
3 Axis 1
4 Detail 1
5 Domus 1
6 Elle Decor 1
7 Frame 1
8 Lurzer's Int'l Archive 1
9 Vogue 1
10 Wallpaper 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 บิสิเนส พลัส 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 6
2 Art in America 2
3 Harvard Design Magazine 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 14
2 นิตยสาร a day 4
3 นิตยสาร Room 4
4 นิตยสาร Fine Art Magazine 3
5 นิตยสาร A CAR 2
6 นิตยสาร Starpics 2
7 นิตยสาร Me style home and living 1
8 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 1
9 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 4
2 Art in America 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 ศิลปวัฒนธรรม 10
2 นิตยสาร GM Magazine 4
3 มติชนสุดสัปดาห์ 4
4 นิตยสาร a day 3
5 นิตยสาร Elle Thailand 2
6 นิตยสาร ชีวจิต 2
7 นิตยสาร สารคดี 2
8 นิตยสาร Advanced Thailand Geographic 1
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
10 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Downbeat 16
2 EL Croquis 2
3 Vogue 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร GM Magazine 4
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2
4 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2
5 นิตยสาร Daybeds 1
6 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
7 นิตยสาร Room 1
8 นิตยสาร แพรว 1
9 นิตยสาร ชีวจิต 1
10 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Vogue 4
2 Art in America 1
3 Asian Hotel and Catering Times 1
4 Auto & Design 1
5 Axis 1
6 Collezioni Trends 1
7 Detail 1
8 Elle Decor 1
9 Frame 1
10 Journal of the Siam Society 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 5
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 นิตยสาร แม่บ้าน 2
4 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
5 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 2
6 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2
7 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
8 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
9 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2
10 @Amphoe 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 3
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 นิตยสาร a day 2
4 นิตยสาร Starpics 2
5 นิตยสารบ้านและสวน 2
6 นิตยสารแพรว 2
7 ฅนคิดบวก 1
8 นิตยสาร Elle Decoration 1
9 นิตยสาร Life and Home 1
10 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Downbeat 4
2 Jazz Education Journal 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Advanced Thailand
Geographic
1
1 นิตยสาร บ้านและสวน 1
3 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
4 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
5 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
6 วารสารวิจัยสถาบัน มข. 1
7 วารสารวิทยาลัยราชสุดา
เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1
8 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Advertising Age 3
2 Art in America 3
3 Asian Hotel and Catering Times 3
4 Asian Journal of Communication 2
5 Downbeat 2
6 Phamaceutical sciences Asia 2
7 Trainer 2
8 Advances in Neonatal Care 1
9 American Journal of Nursing, The 1
10 Annals of Pharmacotherapy, The 4

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 11
2 อุตสาหกรรมสาร 6
3 นิตยสาร a day 4
4 วารสาร Art4d 4
5 นิตยสาร GM Magazine 3
6 นิตยสาร แม่บ้าน 3
7 วารสารการพิมพ์ไทย 3
8 นิตยสาร Vogue Thailand 2
9 นิตยสาร กุลสตรี 2
10 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 American Cinematographer 1
2 Art in America 1
3 Auto & Design 1
4 Axis 1
5 Detail 1
6 Domus 1
7 Elle Decor 1
8 Fashion Theory 1
9 Frame 1
10 Journal of Tropical Forest Research 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
2 นิตยสาร GM Magazine 10
3 วารสารวิชาการศาลปกครอง 8
4 วารสารการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ทางเลือก 3
5 นิตยสาร a day 2
6 นิตยสาร Cleo Thailand 2
7 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
8 นิตยสาร กุลสตรี 2
9 นิตยสาร ชีวจิต 2
10 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤสจิกายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 8
2 Vogue 6
3 Art in America 2
4 Vogue Living 2
5 Journal of International Economic Law 1
6 Phamaceutical sciences Asia 1
7 Rangsit Journal of Educational Studies 1
8 Thammasat Review 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 5
2 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5
3 นิตยสาร a day 4
4 นิตยสาร Elle Thailand 3
5 นิตยสาร Room 3
6 มติชนสุดสัปดาห์ 3
7 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3
8 นิตยสาร @Kitchen 2
9 นิตยสาร GM Magazine 2
10 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 12
2 Vogue Living 2
3 Nature 1
4 Vogue 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 15
2 นิตยสาร GM Magazine 12
3 วารสาร Art4d 4
4 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 3
5 นิตยสาร ชีวจิต 3
6 นิตยสาร แพรว 3
7 นิตยสาร Elle Thailand 2
8 นิตยสาร Vogue Thailand 2
9 นิตยสาร กุลสตรี 2
10 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Elle Decor 7
2 Cultural Studies 1
3 Foam Magazine 1
4 House and Garden 1
5 Language in Society 1
6 Sawasdee 1
7 Vogue 1
8 Vogue Living 1
9 Wallpaper 1
10 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 8
2 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 7
3 วารสารสภาการพยาบาล 6
4 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4
5 นิตยสาร GM Magazine 2
6 มติชนสุดสัปดาห์ 2
7 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
8 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
9 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2
10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The American Journal of Nursing 1
2 Art in America 1
3 The Clinical Journal of Pain 1
4 House and Garden 1
5 Jama 1
6 The Journal of the American Dental Association (JADA) 1
7 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 5
2 นิตยสาร GM Magazine 4
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3
4 >วารสาร Art4d 3
5 วารสารดนตรีรังสิต 3
6 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3
7 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 2
8 นิตยสาร Room 2
9 นิตยสาร บ้านและสวน 2
10 พยาบาลสาร 2

วารสารเล่มปลีกภาษไทยเดือนมีนาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Daybeds 2
2 นิตยสารบ้านและสวน 2
3 นิตยสารแพรว 2
4 >นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
5 นิตยสาร a day 1
6 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
7 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 1
8 ศรีนครินทร์เวชสาร 1

**สถิตการใช้ตัวเล่มวารสารเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ไม่มีเนื่องจากสำนักหอสมุดปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19**

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Communication Research 7
2 Asian Journal of Communication 6
3 Journal of Applied Communication Research 4
4 Mobile Media & Communication 3
5 Asian Administration and Management Review 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Sookr 3
2 นิตยสาร สารคดี 3
3 นิตยสาร HealthToday 3
4 นิตยสาร ชีวจิต 2
5 นิตยสาร บ้านและสวน 2
6 นิตยสาร สารยูไนเต็ด 2
7 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
8 นิตยสาร GM Magazine 1
9 นิตยสาร Life and Home 1
10 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 American Cinematographer 3
2 Vogue 3
3 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 7
2 นิตยสาร ชีวจิต 5
3 นิตยสาร a day 4
4 นิตยสาร Cleo Thailand 3
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
6 นิตยสาร Secret 2
7 นิตยสาร สารคดี 2
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 2
9 เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 1
10 ทางอีศาน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 4
2 Domus 2
3 Hospitality Business 2
4 Journal of Biomedical Optics 2
5 Vogue Living 2
6 World of Interiors, The 2
7 Advertising Age 1
8 Architecture and Urbanism 1
9 Art in America 1
10 CDMH: International Journal of Child
Development and Mental Health
1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 13
2 นิตยสาร สารคดี 5
3 นิตยสาร ชีวจิต 4
4 วารสาร Art4d 4
5 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 4
6 นิตยสาร Cleo Thailand 3
7 นิตยสาร แพรว 3
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 3
9 วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร 3
10 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 4
2 Art in America 3
3 Vogue 3
4 Chulalongkorn University Dental Journal 2
5 Sports Health 2
6 The Annals of Pharmacotherapy 1
7 Asian Hotel and Catering Times 1
8 Asia-Pacific Journal of Teacher Education 1
9 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 1
10 Collezioni Trends 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5
2 นิตยสาร Art4d 4
3 นิตยสาร Roomh 4
4 นิตยสาร a day 3
5 นิตยสาร ชีวจิต 3
6 นิตยสาร สารคดี 3
7 มติชนสุดสัปดาห์ 3
8 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 3
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
10 นิตยสาร Hamburger 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 10
2 Vogue 7
3 Physiology 3
4 American Cinematographer 1
5 Asian Hotel and Catering Times 1
6 Jama 1
7 Manusya 1
8 MusicTech 1
9 National Geographic 1
10 The Nursing Clinics of North America 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 12
2 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 6
3 วารสาร Art4d 4
4 วารสารการพิมพ์ไทย 4
5 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ 3
6 วารสาร Advanced Business Magazine 3
7 วารสาร อาหาร 3
8 การเงินธนาคาร 2
9 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 2
10 ความรู้คือประทีป 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Lurzer's Int'l Archive 3
2 Vogue 3
3 Advanced Thailand Geographic 1
4 Journal of Nursing Care Quality 1
5 Vogue Living 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร ชีวจิต 9
2 มติชนสุดสัปดาห์ 6
3 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 4
4 นิตยสาร บ้านและสวน 3
5 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 3
6 รามาธิบดีพยาบาลสาร 3
7 นิตยสาร Cleo Thailand 2
8 นิตยสาร Room 2
9 นิตยสาร a day 1
10 นิตยสาร Daybeds 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Lurzer's Int'l Archive 9
2 International Financial Statistics Yearbook 4
3 Physiology 3
4 Physiology 3
5 Art in America 1
6 Art Square 1
7 Auto & Design 1
8 Axis 1
9 Chulalongkorn University Dental Journal 1
10 Detail 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Thailand Restaurant News 11
2 จุฬาอายุรศาสตร์ 4
3 นิตยสาร ชีวจิต 3
4 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 3
5 นิตยสาร แม่บ้าน 3
6 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 3
7 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3
8 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3
9 ความรู้คือประทีป 2
10 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 13
2 Computer Arts 5
3 Journal of Musicological Research 2
4 Applied environmental research 1
5 Architectural Record 1
6 Creative Review 1
7 Fine Art Magazine 1
8 Foam: international photography magazine 1
9 National Geographic 1
10 Textile View Magazinee 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 11
2 วารสารโรคเอดส์ 10
3 มติชนสุดสัปดาห์ 5
4 อุตสาหกรรมสาร 4
5 นิตยสาร อาหาร 3
6 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
7 นิตยสาร Cleo Thailand 2
8 นิตยสาร ยานยนต์ 2
9 การเงินการคลัง 1
10 การเงินธนาคาร 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 The Clinical Journal of Pain 5
2 Vogue Living 3
3 Physiology 2
4 Vogue 2
5 Advertising Age 1
6 The American Journal of Sports Medicine 1
7 The International Journal of East Asian Studies 1
8 Journal of Health Research 1
9 Sports Health 1
10 Surface 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 24
2 วารสาร Industrial Technology Review 6
3 นิตยสาร ชีวจิต 4
4 นิตยสาร Life and Home 3
5 นิตยสาร Room 3
6 นิตยสาร บ้านและสวน 3
7 นิตยสาร บ้านและสวน 3
8 นิตยสาร แม่บ้าน 3
9 นิตยสาร a day 2
10 นิตยสาร Elle Decoration 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 9
2 The World of Interiors 3
3 Physiology 2
4 Textile View Magazine 2
5 Auto & Design 1
6 Axis 1
7 Collezioni Trends 1
8 Computer Arts 1
9 Creative Review 1
10 Detail 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 48
2 วารสาร Art4d 12
3 นิตยสาร ชีวจิต 5
4 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร บ้านและสวน 4
7 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 4
8 นิตยสาร Elle Decoration 3
9 นิตยสาร GM Magazine 3
10 นิตยสาร Life and Home 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 17
2 Art in America 3
3 Collezioni Trends 3
4 Vogue Living 3
5 The World of Interiors 3
6 Travel+Leisure 2
7 Creative Review 1
8 Hospitality Business 1
9 House and Garden 1
10 Medical Physics 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
2 บิสิเนส พลัส 10
3 นิตยสาร a day 8
4 วารสาร มฉก.วิชาการ 6
5 วารสารนเรศวรพะเยา 6
6 นิตยสาร Life and Home 4
7 วารสารกองทัพไทย 4
8 วารสารการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ 4
9 วารสารการศึกษาไทย 4
10 ธุรกิจก้าวหน้า 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 9
2 Detail 8
3 Vogue 6
4 Overdrive 3
5 Vogue Accessory Italia 2
6 The Clinical Journal of Pain 1
7 Collezioni Trends 1
8 Critical Care Nursing Clinics of North America 1
9 Detail Green 1
10 Domus 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร บ้านและสวน 18
2 นิตยสาร a day 5
3 นิตยสาร ชีวจิต 5
4 มติชนสุดสัปดาห์ 5
5 นิตยสาร Forbes Thailand 3
6 นิตยสาร GM 3
7 นิตยสาร Secret 3
8 นิตยสาร แม่บ้าน 3
9 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 3
10 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 5
2 The World of Interiors 5
3 Vogue Living 3
4 Art in America 2
5 Nursing Science Quarterly 2
6 House and Garden 1
7 National Geographic 1
8 Art in America 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 4
2 นิตยสาร A CAR 3
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร Fine Art Magazine/td> 3
5 นิตยสารชีวจิต 3
6 นิตยสารสุดสัปดาห์ 3
7 นิตยสาร Secret 2
8 นิตยสารแม่บ้าน 2
9 นิตยสารฉลาดซื้อ 2
10 นิตยสารบ้านและสวน 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Research and Theory for Nursing Practice 5
2 Rangsit Journal of Social Science and Humanities 3
3 Food Technlogy 2
4 Journal of Health Research 2
5 Aeropiane 1
6 Airliner World 1
7 Airports of the World 1
8 Art in America 1
9 Journal of Medical Ethics 1
10 Medical Humanities 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร HealthToday 15
2 นิตยสารชีวจิต 7
3 นิตยสารบ้านและสวน 3
4 นิตยสาร แม่บ้าน 4
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน 3
6 วารสารการบริหารท้องถิ่น 3
7 จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2
8 นิตยสาร 4Wheels 2
9 นิตยสาร Cleo Thailand 2
10 นิตยสาร Elle Decoration 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Creative Review 2
2 Lurzer's int'l Archive 2
3 Textile View Magazine 2
4 Vogue Living 2
5 Art in America 1
6 Axis 1
7 Collezioni Trends 1
8 Computer Arts 1
9 Detail 1
10 Domus 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Sook 14
2 นิตยสารยานยนต์ 4
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร HealthToday 3
5 นิตยสาร Room 3
6 นิตยสาร Secret 3
7 นิตยสารชีวจิต 3
8 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3
9 นิตยสาร A CAR 2
10 นิตยสาร Cleo Thailand 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 5
2 Vogue Living 5
3 Physiology 3
4 Tourism REcreation Research 3
5 Creative Review 2
6 The International Journal of East Asian Studies 2
7 Plane & Pilot 2
8 Aeroplane 1
9 Airliner World 1
10 Airports of the World 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสารขวัญเรือน 10
2 นิตยสาร Secret 9
3 นิตยสารบ้านและสวน 7
4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6
5 อินฟอร์เมชั่น 5
6 นิตยสารชีวจิต 4
7 นิตยสาร a day 3
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3
10 นิตยสาร Art Square 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue Living 4
5 Seminars in hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue living 4
5 Seminars in Hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame 2
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Travel+Leisure 4
2 Vogue 4
3 Surface 2
4 American Cinematographer 1
5 Idea 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 8
2 นิตยสารชีวจิต 5
3 นิตยสาร Phototech 4
4 นิตยสารขวัญเรือน 4
5 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 3
6 นิตยสาร 4 Wheels 3
7 มติชนสุดสัปดาห์ 3
8 นิตยสาร Digital Camera 2
9 นิตยสาร Overdrive 2
10 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 Food Technology 4
3 Travel+Leisure 3
4 APHEIT International Journal 2
5 Elle Decor 2
6 Journal of Health Research 2
7 The American Journal of Sports Medicine 1
8 Auto & Design 1
9 Bass Player 1
10 Cardiovascular Research 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 22
2 อาร์ต4ดี 10
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 8
4 นิตยสารยูไนเต็ด 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Secret 4
7 นิตยสาร Starpics 3
8 นิตยสารแม่บ้าน 3
9 นิตยสารขวัญเรือน 3
10 นิตยสารฉลาดซื้อ 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 American Cinematographer 4
2 Vogue 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 9
2 นิตยสาร ชีวจิต 9
3 นิตยสาร 4 Wheels 6
4 นิตยสาร Secret 6
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 6
6 นิตยสาร บ้านและสวน 5
7 นิตยสาร แม่บ้าน 5
8 นิตยสาร Digital Camera Thailand 4
9 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 4
10 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 EL Croquis 13
2 American Cinematographer 6
3 Travel+Leisure 2
4 Vogue 2
5 Vogue Living 2
6 World of Interiors,The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 13
2 มติชนสุดสัปดาห์ 10
3 นิตยสาร a day 8
4 นิตยสาร Secret 7
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 7
6 นิตยสาร ชีวจิต 6
7 นิตยสาร ฟอร์มูลา 6
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 6
9 นิตยสาร HealthToday 4
10 นิตยสาร ครัว 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว 5
2 ร่มพยอม 3
3 การเงินการคลัง 2
4 นิตยสาร ขวัญเรือน 2
5 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Asian Archives of Pathology 4
2 World of interiors, The 3
3 Zoom on Fashion Trends 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วารสาร มทร.อีสาน 6
2 นิตยสาร ขวัญเรือน 5
3 นิตยสาร National Geographic 4
4 นิตยสาร ชีวจิต 4
5 นิตยสาร Elle Decoration 3
6 นิตยสาร Hamburger 3
7 นิตยสาร Life and Home 3
8 นิตยสาร ยานยนต์ 3
9 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
10 นิตยสาร A Day 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Hydraulics & Pneumatics 4
2 Journal of Applied Physiology 4
3 Vogue 3
4 Vogue Living 3
5 Domus 2
6 Hospitality Business 2
7 Seminars in Hematology 2
8 World of interiors, The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร ขวัญเรือน 13
2 นิตยสาร แม่บ้าน 5
3 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ 5
4 นิตยสาร Life and Home 4
5 นิตยสาร Room 4
6 ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา 4
7 นิตยสาร A Day 3
8 นิตยสาร ชีวจิต 3
9 มติชนสุดสัปดาห์ 3
10 ศิลปวัฒนธรรม 3