การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสารชีวจิต 1
2 นิตยสารบ้านและสวน 1
3 นิตยสารหมอชาวบ้าน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสารบ้านและสวน 2
2 นิตยสารฉลาดซื้อ 1
3 นิตยสารชีวจิต 1
4 นิตยสารฟอร์มูลา 1
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 3
2 Travel+Leisure 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 6
2 นิตยสารชีวจิต 1
3 นิตยสารบ้านและสวน 1
4 นิตยสารแพรว 2
5 นิตยสาร Art Square 1
6 นิตยสาร National Geographic 1
7 นิตยสาร Vogue Thailand 1
8 นิตยสารฉลาดซื้อ 1
9 นิตยสารหมอชาวบ้าน 1
10 เมืองโบราณ 1
11 ศิลปากร 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Architectural Record 1
2 Art in America 1
3 Elle Decor 1
4 Frame 1
5 House and Garden 1
6 Wallpaper 1
7 World of Interiors, The 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 5
2 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 2
3 นิตยสาร บ้านและสวน 2
4 นิตยสาร @Kitchen 1
5 นิตยสาร Me style home and living 1
6 นิตยสาร Starpics 1
7 นิตยสาร Vogue Thailand 1
8 นิตยสาร แพรว 1
9 วารสาร Art4d 1
10 วารสาร Engineering Today 1
11 วารสารธรรมศาสตร์ 1
12 ศิลปากร 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีสถิติการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร แพรว 3
2 นิตยสาร บ้านและสวน 2
3 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
4 นิตยสาร Starpics 1
5 นิตยสาร ชีวจิต 1
6 นิตยสาร แม่และเด็ก 1
7 นิตยสาร สารคดี 1
8 นิตยสาร สีสัน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 2
2 Elle Decor 1
3 House and Garden 1
4 What Car? 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 3
2 วารสารกองการพยาบาล 2
3 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 2
4 นิตยสาร @Kitchen 1
5 นิตยสาร บ้านและสวน 1
6 แม่น้ำโขง 1
7 วารสารกฎหมาย 1
8 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
9 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 3

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Vogue Thailand 10
2 นิตยสาร Fine Art Magazine 7

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Diabetes 1
2 Pacific Rim International Journal of Nursing Research 1
3 Science & Technology Asia 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 1
2 จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 17
3 จุลสารข้อมูลสมุนไพร 1
4 นิตยสาร @Kitchen 17
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 นิตยสาร Me style home and living 17
7 นิตยสารฉลาดซื้อ 1
8 นิตยสารชีวจิต 17
9 นิตยสารบ้านและสวน 1
10 นิตยสารสารคดี 17
11 นิตยสารหมอชาวบ้าน 1
12 วงการแพทย์ 17
13 วงการยา 1
14 วารสาร ฬ.จุฬา 17
15 วารสารกองการพยาบาล 1
16 วารสารเทคนิคการแพทย์ 17
17 ารสารน้ำ 1
18 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 17
19 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 1
20 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 17
21 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 1
22 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17
23 วารสารสภาการพยาบาล 1
24 เวชสารแพทย์ทหารบก 17

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Vogue 4
2 Auto & Design 1
3 House and Garden 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 อุตสาหกรรมสาร 4
2 นิตยสาร @Kitchen 1
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
4 นิตยสาร Vogue Thailand 1
5 นิตยสารบ้านและสวน 1
6 นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. 1
7 มติชนสุดสัปดาห์ 1
8 ศิลปวัฒนธรรม 1
9 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 National Geographic 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสารบ้านและสวน 4
2 นิตยสารแพรว 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Vogue 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Starpics 3
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 นิตยสารบ้านและสวน 2
4 นิตยสารสารคดี 2
5 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 2
6 นิตยสารแพรว 1
7 นิตยสารฟอร์มูลา 1
8 วารสาร Japan Watch Project 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีสถิติการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2567

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
2 นิตยสารสารคดี 1
3 นิตยสารหมอชาวบ้าน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
2 นิตยสาร แพรว 2
3 นิตยสาร a day 1
4 นิตยสาร Starpics 1
5 นิตยสารยานยนต์ 1
6 นิตยสารสารคดี 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 2
2 นิตยสาร Daybeds 1
3 นิตยสาร แพรว 1
4 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 1
2 EL Croquis 1
3 L'Arca International 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 ศิลปวัฒนธรรม 5
2 นิตยสารชีวจิต 2
3 นิตยสารบ้านและสวน 2
4 นิตยสาร Daybeds 1
5 นิตยสาร GM Magazine 1
6 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
7 นิตยสาร Starpics 1
8 นิตยสารสารคดี 1
9 มติชนสุดสัปดาห์ 1
10 วารสาร Marketeer 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 National Geographic 2
2 Diabetes 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Elle Thailand 3
2 นิตยสาร ชีวจิต 3
3 นิตยสาร แพรว 2
4 นิตยสารสารคดี 2
5 นิตยสาร @Kitchen 1
6 นิตยสาร a day 1
7 นิตยสาร Art Square 1
8 นิตยสาร Forbes Thailand 1
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
10 นิตยสาร Home Buyer's Guide 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Journal of Medical Ethics 2
2 Airliner World 1
2 Airports of the World 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสารบ้านและสวน 4
2 นิตยสารแพรว 3
3 นิตยสาร @Kitchen 1
4 นิตยสาร Daybeds 1
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 นิตยสารชีวจิต 1
7 นิตยสารสารคดี 1
8 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 1
9 ศรีนครินทร์เวชสาร 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Fine Art Magazine 7
2 นิตยสาร Elle Thailand 4
3 นิตยสาร บ้านและสวน 4
4 นิตยสาร Vogue Thailand 3
5 นิตยสาร แพรว 3
6 นิตยสาร สารคดี 3
7 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
8 นิตยสาร 4 Wheels 1
9 นิตยสาร a day 1
10 นิตยสาร Daybeds 1
11 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
12 นิตยสาร ชีวจิต 1
13 นิตยสาร ฟอร์มูลา 1
14 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 1
15 รัฐสภาสาร 1
16 วงการยา 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Architectural Record 10

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 5
2 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2
3 นิตยสาร ชีวจิต 2
4 นิตยสาร a day 1
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 สรรพากรสาส์น 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Starpics 3
2 นิตยสาร ชีวจิต 2
3 นิตยสาร a day 1
4 นิตยสาร Elle Thailand 1
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 นิตยสาร National Geographic 1
7 นิตยสาร Vogue Thailand 1
8 นิตยสาร แพรว 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Journal of the Siam Society 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร แพรว 5
2 นิตยสาร Starpics 3
3 นิตยสาร Vogue Thailand 3
4 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
5 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2
6 นิตยสาร บ้านและสวน 2
7 นิตยสาร สีสัน 2
8 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2
9 วารสารร่มพฤกษ์ 2
10 นิตยสาร a day 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 House and Garden 4
2 Critical Care Nursing Clinics of North America 1
3 Dental clinics of North America 1
4 Nursing Clinics of North America 1
5 Vogue 1
6 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร ชีวจิต 3
2 นิตยสาร a day 2
3 นิตยสาร บ้านและสวน 2
4 นิตยสารสารคดี 2
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
6 นิตยสาร Elle Thailand 1
7 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
8 นิตยสารแพรว 1
9 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 1
10 เมืองโบราณ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 National Geographic 1
2 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2566

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 2
2 นิตยสาร @Kitchen 1
3 นิตยสาร Daybeds 1
4 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
5 นิตยสารสารคดี 1
6 พุทธสาสนา 1
7 เมืองโบราณ 1
8 วารสารมานุษยวิทยา 1
9 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารธรรมมาตา 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 59
2 วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพ 2
3 วารสารราชนครินทร์ 2
4 วารสารสถาบันพระปกเกล้า 2
5 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 1
6 วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1
7 วารสารวนศาสตร์ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 อนุสาร อ.ส.ท. 2
2 ชีวจิต 1
3 หมอชาวบ้าน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 11
2 Art in America 1
3 Frame 1
4 House and Garden 1
5 L'Arca International 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
2 นิตยสาร บ้านและสวน 2
3 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
4 นิตยสาร @Kitchen 1
5 นิตยสาร a day 1
6 นิตยสาร Home & Resort Thailand 1
7 นิตยสาร Me style home and living 1
8 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
9 นิตยสาร ชีวจิต 1
10 มาร์เก็ตเธียร์ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Airports of the World 3
2 Elle Decor 2
3 Frame 1
4 Journal of Hospitality and Tourism Research 1
5 Southeast Asian journal of sciences 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Fine Art Magazine 16
2 ศิลปวัฒนธรรม 6
3 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2
4 สรรพากรสาส์น 2
5 ข่าวทหารอากาศ 1
6 ดอกเบี้ย 1
7 ทางอีศาน 1
8 วารสาร Strategy+Marketing 1
9 วิทยุสราญรมย์ 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Chulalongkorn Medical Journal 1
2 Journal of Medical Ethics 1
3 Journal of the Siam Society 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Fine Art Magazine 3
2 วารสารการเมืองการปกครอง 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 6

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Fine Art Magazine 6

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 National Geographic 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2565

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 1
2 Auto & Design 1
3 Axis 1
4 Detail 1
5 Domus 1
6 Elle Decor 1
7 Frame 1
8 Lurzer's Int'l Archive 1
9 Vogue 1
10 Wallpaper 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 3
2 นิตยสาร Forbes Thailand 2
3 มติชนสุดสัปดาห์ 2
4 นิตยสาร Elle Thailand 1
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
6 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
7 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 1
8 พยาบาลสาร 1
9 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 1
10 วารสารกีฬา SAT Magazine 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Art in America 1
2 Auto & Design 1
3 Axis 1
4 Detail 1
5 Domus 1
6 Elle Decor 1
7 Frame 1
8 Lurzer's Int'l Archive 1
9 Vogue 1
10 Wallpaper 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 บิสิเนส พลัส 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 6
2 Art in America 2
3 Harvard Design Magazine 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 14
2 นิตยสาร a day 4
3 นิตยสาร Room 4
4 นิตยสาร Fine Art Magazine 3
5 นิตยสาร A CAR 2
6 นิตยสาร Starpics 2
7 นิตยสาร Me style home and living 1
8 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 1
9 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 4
2 Art in America 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 ศิลปวัฒนธรรม 10
2 นิตยสาร GM Magazine 4
3 มติชนสุดสัปดาห์ 4
4 นิตยสาร a day 3
5 นิตยสาร Elle Thailand 2
6 นิตยสาร ชีวจิต 2
7 นิตยสาร สารคดี 2
8 นิตยสาร Advanced Thailand Geographic 1
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
10 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Downbeat 16
2 EL Croquis 2
3 Vogue 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร GM Magazine 4
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2
4 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2
5 นิตยสาร Daybeds 1
6 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1
7 นิตยสาร Room 1
8 นิตยสาร แพรว 1
9 นิตยสาร ชีวจิต 1
10 นิตยสาร บ้านและสวน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพศจิกายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 EL Croquis 16

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร a day 16
2 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
3 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
4 นิตยสาร 4 Wheels 1
5 นิตยสาร Art Square 1
6 นิตยสาร Me style home and living 1
7 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
8 นิตยสาร Room 1
9 นิตยสาร Vogue Thailand 1
10 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 2
2 นิตยสาร Advanced Thailand Geographic 1
3 นิตยสาร Digital Camera Thailand 1
4 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1
5 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารสถาบันขงจื่อ 7
2 สารคลังข้อมูลยา 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
ไม่มีการใช้วารสาร

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2564

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Home & Resort Thailand 1
2 นิตยสาร Room 1
3 นิตยสาร บ้านและสวน 1
4 นิตยสาร สารคดี 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Vogue 4
2 Art in America 1
3 Asian Hotel and Catering Times 1
4 Auto & Design 1
5 Axis 1
6 Collezioni Trends 1
7 Detail 1
8 Elle Decor 1
9 Frame 1
10 Journal of the Siam Society 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 5
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 นิตยสาร แม่บ้าน 2
4 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 2
5 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 2
6 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2
7 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
8 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
9 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2
10 @Amphoe 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 3
2 มติชนสุดสัปดาห์ 3
3 นิตยสาร a day 2
4 นิตยสาร Starpics 2
5 นิตยสารบ้านและสวน 2
6 นิตยสารแพรว 2
7 ฅนคิดบวก 1
8 นิตยสาร Elle Decoration 1
9 นิตยสาร Life and Home 1
10 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Downbeat 4
2 Jazz Education Journal 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Advanced Thailand
Geographic
1
1 นิตยสาร บ้านและสวน 1
3 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
4 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
5 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
6 วารสารวิจัยสถาบัน มข. 1
7 วารสารวิทยาลัยราชสุดา
เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1
8 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Advertising Age 3
2 Art in America 3
3 Asian Hotel and Catering Times 3
4 Asian Journal of Communication 2
5 Downbeat 2
6 Phamaceutical sciences Asia 2
7 Trainer 2
8 Advances in Neonatal Care 1
9 American Journal of Nursing, The 1
10 Annals of Pharmacotherapy, The 4

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 11
2 อุตสาหกรรมสาร 6
3 นิตยสาร a day 4
4 วารสาร Art4d 4
5 นิตยสาร GM Magazine 3
6 นิตยสาร แม่บ้าน 3
7 วารสารการพิมพ์ไทย 3
8 นิตยสาร Vogue Thailand 2
9 นิตยสาร กุลสตรี 2
10 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 American Cinematographer 1
2 Art in America 1
3 Auto & Design 1
4 Axis 1
5 Detail 1
6 Domus 1
7 Elle Decor 1
8 Fashion Theory 1
9 Frame 1
10 Journal of Tropical Forest Research 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
2 นิตยสาร GM Magazine 10
3 วารสารวิชาการศาลปกครอง 8
4 วารสารการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ทางเลือก 3
5 นิตยสาร a day 2
6 นิตยสาร Cleo Thailand 2
7 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
8 นิตยสาร กุลสตรี 2
9 นิตยสาร ชีวจิต 2
10 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤสจิกายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 8
2 Vogue 6
3 Art in America 2
4 Vogue Living 2
5 Journal of International Economic Law 1
6 Phamaceutical sciences Asia 1
7 Rangsit Journal of Educational Studies 1
8 Thammasat Review 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 5
2 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5
3 นิตยสาร a day 4
4 นิตยสาร Elle Thailand 3
5 นิตยสาร Room 3
6 มติชนสุดสัปดาห์ 3
7 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3
8 นิตยสาร @Kitchen 2
9 นิตยสาร GM Magazine 2
10 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The World of Interiors 12
2 Vogue Living 2
3 Nature 1
4 Vogue 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2562

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 15
2 นิตยสาร GM Magazine 12
3 วารสาร Art4d 4
4 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 3
5 นิตยสาร ชีวจิต 3
6 นิตยสาร แพรว 3
7 นิตยสาร Elle Thailand 2
8 นิตยสาร Vogue Thailand 2
9 นิตยสาร กุลสตรี 2
10 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 Elle Decor 7
2 Cultural Studies 1
3 Foam Magazine 1
4 House and Garden 1
5 Language in Society 1
6 Sawasdee 1
7 Vogue 1
8 Vogue Living 1
9 Wallpaper 1
10 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารพยาบาลสาธารณสุข 8
2 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 7
3 วารสารสภาการพยาบาล 6
4 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4
5 นิตยสาร GM Magazine 2
6 มติชนสุดสัปดาห์ 2
7 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
8 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
9 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2
10 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 The American Journal of Nursing 1
2 Art in America 1
3 The Clinical Journal of Pain 1
4 House and Garden 1
5 Jama 1
6 The Journal of the American Dental Association (JADA) 1
7 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 5
2 นิตยสาร GM Magazine 4
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3
4 >วารสาร Art4d 3
5 วารสารดนตรีรังสิต 3
6 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3
7 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 2
8 นิตยสาร Room 2
9 นิตยสาร บ้านและสวน 2
10 พยาบาลสาร 2

วารสารเล่มปลีกภาษไทยเดือนมีนาคม 2563

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 นิตยสาร Daybeds 2
2 นิตยสารบ้านและสวน 2
3 นิตยสารแพรว 2
4 >นิตยสารหมอชาวบ้าน 2
5 นิตยสาร a day 1
6 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
7 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 1
8 ศรีนครินทร์เวชสาร 1

**สถิตการใช้ตัวเล่มวารสารเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ไม่มีเนื่องจากสำนักหอสมุดปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19**

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Communication Research 7
2 Asian Journal of Communication 6
3 Journal of Applied Communication Research 4
4 Mobile Media & Communication 3
5 Asian Administration and Management Review 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Sookr 3
2 นิตยสาร สารคดี 3
3 นิตยสาร HealthToday 3
4 นิตยสาร ชีวจิต 2
5 นิตยสาร บ้านและสวน 2
6 นิตยสาร สารยูไนเต็ด 2
7 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 2
8 นิตยสาร GM Magazine 1
9 นิตยสาร Life and Home 1
10 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 American Cinematographer 3
2 Vogue 3
3 The World of Interiors 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 7
2 นิตยสาร ชีวจิต 5
3 นิตยสาร a day 4
4 นิตยสาร Cleo Thailand 3
5 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
6 นิตยสาร Secret 2
7 นิตยสาร สารคดี 2
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 2
9 เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 1
10 ทางอีศาน 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 4
2 Domus 2
3 Hospitality Business 2
4 Journal of Biomedical Optics 2
5 Vogue Living 2
6 World of Interiors, The 2
7 Advertising Age 1
8 Architecture and Urbanism 1
9 Art in America 1
10 CDMH: International Journal of Child
Development and Mental Health
1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 13
2 นิตยสาร สารคดี 5
3 นิตยสาร ชีวจิต 4
4 วารสาร Art4d 4
5 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 4
6 นิตยสาร Cleo Thailand 3
7 นิตยสาร แพรว 3
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 3
9 วารสารธรรมนิติ ฉบับ เอกสารภาษีอากร 3
10 วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 4
2 Art in America 3
3 Vogue 3
4 Chulalongkorn University Dental Journal 2
5 Sports Health 2
6 The Annals of Pharmacotherapy 1
7 Asian Hotel and Catering Times 1
8 Asia-Pacific Journal of Teacher Education 1
9 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 1
10 Collezioni Trends 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5
2 นิตยสาร Art4d 4
3 นิตยสาร Roomh 4
4 นิตยสาร a day 3
5 นิตยสาร ชีวจิต 3
6 นิตยสาร สารคดี 3
7 มติชนสุดสัปดาห์ 3
8 วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน 3
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2
10 นิตยสาร Hamburger 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 10
2 Vogue 7
3 Physiology 3
4 American Cinematographer 1
5 Asian Hotel and Catering Times 1
6 Jama 1
7 Manusya 1
8 MusicTech 1
9 National Geographic 1
10 The Nursing Clinics of North America 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2562

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 12
2 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 6
3 วารสาร Art4d 4
4 วารสารการพิมพ์ไทย 4
5 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ 3
6 วารสาร Advanced Business Magazine 3
7 วารสาร อาหาร 3
8 การเงินธนาคาร 2
9 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 2
10 ความรู้คือประทีป 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Lurzer's Int'l Archive 3
2 Vogue 3
3 Advanced Thailand Geographic 1
4 Journal of Nursing Care Quality 1
5 Vogue Living 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร ชีวจิต 9
2 มติชนสุดสัปดาห์ 6
3 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 4
4 นิตยสาร บ้านและสวน 3
5 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 3
6 รามาธิบดีพยาบาลสาร 3
7 นิตยสาร Cleo Thailand 2
8 นิตยสาร Room 2
9 นิตยสาร a day 1
10 นิตยสาร Daybeds 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Lurzer's Int'l Archive 9
2 International Financial Statistics Yearbook 4
3 Physiology 3
4 Physiology 3
5 Art in America 1
6 Art Square 1
7 Auto & Design 1
8 Axis 1
9 Chulalongkorn University Dental Journal 1
10 Detail 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Thailand Restaurant News 11
2 จุฬาอายุรศาสตร์ 4
3 นิตยสาร ชีวจิต 3
4 นิตยสาร เที่ยวรอบโลก 3
5 นิตยสาร แม่บ้าน 3
6 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 3
7 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3
8 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3
9 ความรู้คือประทีป 2
10 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 13
2 Computer Arts 5
3 Journal of Musicological Research 2
4 Applied environmental research 1
5 Architectural Record 1
6 Creative Review 1
7 Fine Art Magazine 1
8 Foam: international photography magazine 1
9 National Geographic 1
10 Textile View Magazinee 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ 11
2 วารสารโรคเอดส์ 10
3 มติชนสุดสัปดาห์ 5
4 อุตสาหกรรมสาร 4
5 นิตยสาร อาหาร 3
6 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
7 นิตยสาร Cleo Thailand 2
8 นิตยสาร ยานยนต์ 2
9 การเงินการคลัง 1
10 การเงินธนาคาร 1

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 The Clinical Journal of Pain 5
2 Vogue Living 3
3 Physiology 2
4 Vogue 2
5 Advertising Age 1
6 The American Journal of Sports Medicine 1
7 The International Journal of East Asian Studies 1
8 Journal of Health Research 1
9 Sports Health 1
10 Surface 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 24
2 วารสาร Industrial Technology Review 6
3 นิตยสาร ชีวจิต 4
4 นิตยสาร Life and Home 3
5 นิตยสาร Room 3
6 นิตยสาร บ้านและสวน 3
7 นิตยสาร บ้านและสวน 3
8 นิตยสาร แม่บ้าน 3
9 นิตยสาร a day 2
10 นิตยสาร Elle Decoration 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 9
2 The World of Interiors 3
3 Physiology 2
4 Textile View Magazine 2
5 Auto & Design 1
6 Axis 1
7 Collezioni Trends 1
8 Computer Arts 1
9 Creative Review 1
10 Detail 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 48
2 วารสาร Art4d 12
3 นิตยสาร ชีวจิต 5
4 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร บ้านและสวน 4
7 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 4
8 นิตยสาร Elle Decoration 3
9 นิตยสาร GM Magazine 3
10 นิตยสาร Life and Home 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 17
2 Art in America 3
3 Collezioni Trends 3
4 Vogue Living 3
5 The World of Interiors 3
6 Travel+Leisure 2
7 Creative Review 1
8 Hospitality Business 1
9 House and Garden 1
10 Medical Physics 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
2 บิสิเนส พลัส 10
3 นิตยสาร a day 8
4 วารสาร มฉก.วิชาการ 6
5 วารสารนเรศวรพะเยา 6
6 นิตยสาร Life and Home 4
7 วารสารกองทัพไทย 4
8 วารสารการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ 4
9 วารสารการศึกษาไทย 4
10 ธุรกิจก้าวหน้า 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Art in America 9
2 Detail 8
3 Vogue 6
4 Overdrive 3
5 Vogue Accessory Italia 2
6 The Clinical Journal of Pain 1
7 Collezioni Trends 1
8 Critical Care Nursing Clinics of North America 1
9 Detail Green 1
10 Domus 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร บ้านและสวน 18
2 นิตยสาร a day 5
3 นิตยสาร ชีวจิต 5
4 มติชนสุดสัปดาห์ 5
5 นิตยสาร Forbes Thailand 3
6 นิตยสาร GM 3
7 นิตยสาร Secret 3
8 นิตยสาร แม่บ้าน 3
9 นิตยสาร หมอชาวบ้าน 3
10 วารสารธรรมนิติ ฉบับ HR Magazine Society 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 5
2 The World of Interiors 5
3 Vogue Living 3
4 Art in America 2
5 Nursing Science Quarterly 2
6 House and Garden 1
7 National Geographic 1
8 Art in America 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 4
2 นิตยสาร A CAR 3
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร Fine Art Magazine/td> 3
5 นิตยสารชีวจิต 3
6 นิตยสารสุดสัปดาห์ 3
7 นิตยสาร Secret 2
8 นิตยสารแม่บ้าน 2
9 นิตยสารฉลาดซื้อ 2
10 นิตยสารบ้านและสวน 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Research and Theory for Nursing Practice 5
2 Rangsit Journal of Social Science and Humanities 3
3 Food Technlogy 2
4 Journal of Health Research 2
5 Aeropiane 1
6 Airliner World 1
7 Airports of the World 1
8 Art in America 1
9 Journal of Medical Ethics 1
10 Medical Humanities 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร HealthToday 15
2 นิตยสารชีวจิต 7
3 นิตยสารบ้านและสวน 3
4 นิตยสาร แม่บ้าน 4
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน 3
6 วารสารการบริหารท้องถิ่น 3
7 จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2
8 นิตยสาร 4Wheels 2
9 นิตยสาร Cleo Thailand 2
10 นิตยสาร Elle Decoration 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Creative Review 2
2 Lurzer's int'l Archive 2
3 Textile View Magazine 2
4 Vogue Living 2
5 Art in America 1
6 Axis 1
7 Collezioni Trends 1
8 Computer Arts 1
9 Detail 1
10 Domus 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Sook 14
2 นิตยสารยานยนต์ 4
3 นิตยสาร a day 3
4 นิตยสาร HealthToday 3
5 นิตยสาร Room 3
6 นิตยสาร Secret 3
7 นิตยสารชีวจิต 3
8 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3
9 นิตยสาร A CAR 2
10 นิตยสาร Cleo Thailand 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 5
2 Vogue Living 5
3 Physiology 3
4 Tourism REcreation Research 3
5 Creative Review 2
6 The International Journal of East Asian Studies 2
7 Plane & Pilot 2
8 Aeroplane 1
9 Airliner World 1
10 Airports of the World 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสารขวัญเรือน 10
2 นิตยสาร Secret 9
3 นิตยสารบ้านและสวน 7
4 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6
5 อินฟอร์เมชั่น 5
6 นิตยสารชีวจิต 4
7 นิตยสาร a day 3
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3
10 นิตยสาร Art Square 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue Living 4
5 Seminars in hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 EL Croquis 5
3 Caries Research 4
4 Vogue living 4
5 Seminars in Hematology 3
6 Computer Arts 2
7 Detail 2
8 Frame 2
9 Journal of Orthodontics 2
10 Blood 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2561

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 เพลงดนตรี 9
2 ศิลปวัฒนธรรม 9
3 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 5
4 นิตยสารแม่บ้าน 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Daybeds 4
7 นิตยสารบ้านและสวน 4
8 นิตยสาร Cleo Thailand 3
9 นิตยสาร ฉลาดซื้อ 3
10 นิตยสารชีวจิต 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Travel+Leisure 4
2 Vogue 4
3 Surface 2
4 American Cinematographer 1
5 Idea 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 8
2 นิตยสารชีวจิต 5
3 นิตยสาร Phototech 4
4 นิตยสารขวัญเรือน 4
5 นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. 3
6 นิตยสาร 4 Wheels 3
7 มติชนสุดสัปดาห์ 3
8 นิตยสาร Digital Camera 2
9 นิตยสาร Overdrive 2
10 นิตยสารเที่ยวรอบโลก 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Vogue 11
2 Food Technology 4
3 Travel+Leisure 3
4 APHEIT International Journal 2
5 Elle Decor 2
6 Journal of Health Research 2
7 The American Journal of Sports Medicine 1
8 Auto & Design 1
9 Bass Player 1
10 Cardiovascular Research 1

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร CLEO 22
2 อาร์ต4ดี 10
3 นิตยสาร Gourmet & Cuisine 8
4 นิตยสารยูไนเต็ด 5
5 นิตยสาร a day 4
6 นิตยสาร Secret 4
7 นิตยสาร Starpics 3
8 นิตยสารแม่บ้าน 3
9 นิตยสารขวัญเรือน 3
10 นิตยสารฉลาดซื้อ 3

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 American Cinematographer 4
2 Vogue 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 9
2 นิตยสาร ชีวจิต 9
3 นิตยสาร 4 Wheels 6
4 นิตยสาร Secret 6
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 6
6 นิตยสาร บ้านและสวน 5
7 นิตยสาร แม่บ้าน 5
8 นิตยสาร Digital Camera Thailand 4
9 นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย 4
10 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 EL Croquis 13
2 American Cinematographer 6
3 Travel+Leisure 2
4 Vogue 2
5 Vogue Living 2
6 World of Interiors,The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร Cleo Thailand 13
2 มติชนสุดสัปดาห์ 10
3 นิตยสาร a day 8
4 นิตยสาร Secret 7
5 นิตยสาร ขวัญเรือน 7
6 นิตยสาร ชีวจิต 6
7 นิตยสาร ฟอร์มูลา 6
8 นิตยสาร สุดสัปดาห์ 6
9 นิตยสาร HealthToday 4
10 นิตยสาร ครัว 4

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Physiology 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว 5
2 ร่มพยอม 3
3 การเงินการคลัง 2
4 นิตยสาร ขวัญเรือน 2
5 วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Asian Archives of Pathology 4
2 World of interiors, The 3
3 Zoom on Fashion Trends 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 วารสาร มทร.อีสาน 6
2 นิตยสาร ขวัญเรือน 5
3 นิตยสาร National Geographic 4
4 นิตยสาร ชีวจิต 4
5 นิตยสาร Elle Decoration 3
6 นิตยสาร Hamburger 3
7 นิตยสาร Life and Home 3
8 นิตยสาร ยานยนต์ 3
9 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3
10 นิตยสาร A Day 2

วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 Hydraulics & Pneumatics 4
2 Journal of Applied Physiology 4
3 Vogue 3
4 Vogue Living 3
5 Domus 2
6 Hospitality Business 2
7 Seminars in Hematology 2
8 World of interiors, The 2

วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2560

อันดับที่ คณะ จำนวน (ราย)
1 นิตยสาร ขวัญเรือน 13
2 นิตยสาร แม่บ้าน 5
3 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ 5
4 นิตยสาร Life and Home 4
5 นิตยสาร Room 4
6 ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา 4
7 นิตยสาร A Day 3
8 นิตยสาร ชีวจิต 3
9 มติชนสุดสัปดาห์ 3
10 ศิลปวัฒนธรรม 3