ภาพกิจกรรม


มอบของขวัญและคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มอบของขวัญและคำอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากร และแม่บ้านสำนักหอสมุด (ศุกร์ 22/12/66)