ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุดทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่


    สำนักหอสมุดทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนค่ะ... นิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดรังสิต เพื่อทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และบุคลากรร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ บริเวณ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด